Trädgårdsarbete

Vi erbjuder trädgårdsskötsel i Nyköping, Trosa och Oxelösund med omnejd. Våra erfarna fastighetsskötare arbetar kvalitetsinriktat och kostnadseffektivt och tar hand om allt som behövs för att din trädgård hålls i bästa skick. Vid behov har vi tillgång till både arborister och utbildade trädgårdsmästare.

Trädgårdsskötsel innebär att vi ser till att markytor, markbeläggningar och utrustning på tomten är i bra skick. Fast utrustning såsom papperskorgar, räcken och grindar justeras vid behov. Skräp på tomtmarken omhändertas och papperskorgar töms samt att vi kontrollerar dagvattenbrunnarna så att ingen risk för översvämning föreligger.

Men framförallt klipper vi ditt gräs, bekämpar ditt ogräs, tar hand om dina rabatter och beskär dina träd och buskar. Vi hjälper dig gärna med planering och nyplantering av buskar, blommor, häckar och träd!

Våra verksamhetsområden Utvändig fastighetsskötsel Invändig skötsel Trädgårdsskötsel VA- och VVS-kontroll El- och teknikservice Husreparationer Snöröjning Trädgårdsarbete Kontors- och lokalstädning Trapphusstädning Fönsterputsning Lägenhetsstädning