Om oss

Om Finab fastighetsförvaltning

Finab är ett familjeägt fastighetsservicebolag med kontor i Nyköping och Stockholm men verksamheten bedrivs i Nyköping, Saltsjöbaden och Oxelösund med omnejd. Niklas Hedström är vår man på plats i Nyköping och ansvar för den dagliga driften. Vi har duktiga medarbetare inom bygg, målning, trädgård och städservice. Även fastighetsförvaltning är en stor del av det vi gör.
Ägare är Anna och Thomas Bley.

Vi jobbar aktivt med kvalitet, miljö och arbetsmiljö!

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på våra tjänster genom att

 • vi loggar allt det vi gör hos våra kunder för att ta kunna rekommendera åtgärder på återkommande driftsmöten
 • vi uppmuntrar, både från egen personal och andra, att komma med bra idéer och att vi ser till att genomföra dem
 • vi följer upp vad våra kunder tycker om oss och våra tjänster genom årliga kundenkäter

Vi vill ha ett fokus på miljön och

 • vi utför underhåll med rätt inställning på t.ex. termostater och fläktar
 • vi planerar vår bilkörning med tanke på att minska biltransporter
 • använder i möjligaste mån miljövänliga produkter

Vi vill att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö

 • för att undvika olyckor gör vi riskanalyser inför både återkommande och nya jobb
 • vi har en arbetsmiljöplan för alla byggprojekt och vi kan erbjuda kunden att ta över arbetsmiljöansvaret och ta på oss BAS-P/U-rollen
 • och stimulerar till utveckling genom utbildning
 • genom att uppmuntra en sund livsstil
 • genom att ha gemensamt fika varje dag för allas trevnad och sammanhållning

 

Vi har högsta kreditvärdighet och vi är anslutna till Fastigo.

Våra verksamhetsområden Utvändig fastighetsskötsel Invändig skötsel Trädgårdsskötsel VA- och VVS-kontroll El- och teknikservice Husreparationer Snöröjning Trädgårdsarbete Kontors- och lokalstädning Trapphusstädning Fönsterputsning Lägenhetsstädning