Fastighetsskötsel & administration

Vi erbjuder fastighetsskötsel i Nyköping, Saltsjöbaden och Oxelösund med omnejd.

Våra erfarna fastighetsskötare arbetar kvalitetsinriktat och kostnadseffektivt och tar hand om allt som behövs för att hålla din fastighet i bästa skick. Allt vi gör i din fastighet loggas i vårt datasystem som vi redovisar vid våra gemensamma genomgångar där vi med statistikens hjälp också kan komma med förbättringsförslag. Det är viktigt för oss att lära känna dig och din fastighet så att du får den service du verkligen efterfrågar! Våra tjänster kan delas in i följande områden:

Utvändig fastighetsskötsel

Vår utvändiga fastighetskötsel består av tillsyn och skötsel av yttertak, skärmtak, fasader, loftgångar, takluckor, fönster, kupoler och entréer. Vi rensar och rengör stup- och hängrännor, samt funktionskontrollerar fasad- och stolpbelysning. Därtill tillhandahåller vi även klottersanering och snöröjning. Vi kan värmefotografera din fastighet så att du vet vad eventuella värmeläckage finns och förstås hjälpa dig att åtgärda dem!

Invändig fastighetsskötsel

Vår invändiga fastighetsskötsel innefattar tillsyn och skötsel av fastighetens belysningssystem, lås- och dörrstängarfunktioner. Genomgång av vindar, cykelrum, avfallsrum, grovsoprum, samt driftsutrymmen såsom fläktrum och elrum. Vi utför även kontroll av fastighetens tvättstugeutrustning och genomför översyn av golvbrunnar i fastighetens allmänna och tekniska utrymmen.

Trädgårdsskötsel

Vi ser till att markytor, markbeläggningar och utrustning på tomten är i bra skick. Fast utrustning såsom papperskorgar, räcken och grindar justeras vid behov. Skräp på tomtmarken omhändertas och papperskorgar töms. Vi utför även gräsklippning och trädgårdsarbete, samt kontrollerar dagvattenbrunnarna så att ingen risk för översvämning föreligger. Läs mer under Våra tjänster – Trädfårdsskötsel!

VA- och VVS-kontroll

Vår fastighetsservice inkluderar läckagekontroll av synliga ledningar och ventiler, samt tillsyn av rensbrunnar och brunnslock. Vi utför okulär tillsyn av avloppssystem. Även fastighetens värmesystem kontrolleras, vilket inkluderar temperaturgivare, systemtryck, radiatorer, radiatorventiler, expansionskärl och luftningsventiler. Till detta kommer funktionskontroller av styrventiler och säkerhetsventiler, samt motionskörning av radiatorpumpar och avläsning av fastighetens vattenförbrukning.

 

El- och teknikservice

Vi erbjuder tillsyn och skötsel av fastighetens transport-, styr-, och övervakningssystem. Detta omfattar bl.a. automatiska brandlarm, system för entré- och passerkontroll (t.ex. kodlås, ellås och porttelefoner), samt styrsystem för fastighetsdrift, centraldatorer, DUC-ar, sopkomprimatorer och hissar.

 

 

Husreparationer

Vi utför mindre byggprojekt som vi har valt att kalla husreparationer. Det kan innebära att våra utbildade målare målar om en lägenhet, fastighetens fönster eller en fasad. Eller att vi bygger om ett kök, sätter upp nya väggar i ett affärscentrum eller bygger ett staket på din gård.

 

 

Snöröjning

Vintertid utför vi snöröjning både med maskin och för hand, både under normal arbetstid och sena kvällar och tidiga morgnar – d.v.s. när det snöar!

 

 

Våra verksamhetsområden Utvändig fastighetsskötsel Invändig skötsel Trädgårdsskötsel VA- och VVS-kontroll El- och teknikservice Husreparationer Snöröjning Trädgårdsarbete Kontors- och lokalstädning Trapphusstädning Fönsterputsning Lägenhetsstädning